Evästeseloste

Google Signals

Olemme aktivoineet Google Signalsin Google Analyticsissa, mikä mahdollistaa laitteiden välisten toimintojen seurannan ja personoidun mainonnan. Tämä tarkoittaa, että keräämme tietoja, kuten sijainti, hakuhistoria, YouTube-historia ja toiminnot sivustollamme, jotta voimme mukauttaa mainoksiamme ja palveluitamme paremmin vastaamaan käyttäjien tarpeita ja kiinnostuksen kohteita. Tietoja kerätään vain, jos käyttäjä on hyväksynyt personoidun mainonnan Google-tilillään ja markkinointievästeiden asettamisen verkkosivuilla. Säilytettävät tiedot ovat aina yhteenvetoja ja anonyymejä.

Google Signals auttaa meitä arvioimaan käyttäjien käyttäytymistä, toiveita ja kiinnostuksen kohteita paremmin, jotta voimme optimoida ja mukauttaa tuotteitamme ja palveluitamme. Tämä data vanhenee oletuksena 26 kuukauden kuluttua. Käyttäjät voivat hallinnoida tai poistaa tietojaan Google-tilillään sekä muuttaa suostumustaan personoituun mainontaan Google-tilin asetuksissa.

We have activated Google Signals in Google Analytics, which enables cross-device activity tracking and personalized advertising. This means that we collect information such as location, search history, YouTube history, and activities on our site so that we can better tailor our ads and services to our users’ needs and interests. Information is only collected if the user has accepted personalized advertising in their Google account and the setting of marketing cookies on the website. The stored information is always summarized and anonymous.

Google Signals help us to better evaluate user behavior, wishes and interests in order to optimize and customize our products and services. By default, this data expires after 26 months. Users can manage or delete their data in their Google account and change their consent to personalized advertising in the Google account settings.