Urakoitsija: näin varmistamme turvallisuuden kesän työmailla

Kesä on vuosittain vilkkainta aikaa työmaillamme. Toteutamme lukuisia maanrakennustöitä ympäri Keski-Suomea ja Pirkanmaata. Projekteja on infrahankkeista aina energia– ja vesihuoltoverkkoihin.

Toimimme aktiivisesti ympäri vuoden, mutta suurimmat ja merkittävimmät urakat sijoittuvat tyypillisesti kesään. Lämpimät kuukaudet ja sula maaperä ovat projektin aikataulun, kustannusten ja sujuvuuden kannalta otolliset. Tästä hyötyvät sekä tilaaja, urakoitsija että loppuasiakkaat.

Mutta mitä kaikkea kesän kohteisiimme liittyy ja mitä asioita painotamme työmaidemme turvallisuudessa ja sujuvuudessa?

Kokosin muutaman tärkeimmän huomion kesän kohteissa työskentelemisestä.  

Turvallisuudesta huolehtiminen tulee selkärangasta

Koska kohteemme sijaitsevat usein katu- ja kaupunkialueilla, kiinnitämme erityistä huomiota turvallisuuteen ja tarkkaavaisuuteen. Tämä koskee niin työmaa-alueitamme kuin niiden välitöntä läheisyyttä.

Ajoittain joudumme työskentelemään liikenteellisesti erittäin haastavissa paikoissa, ja olemme ylpeitä siitä, että meiltä löytyy tähän vaadittu kyvykkyys sekä laitteisto.

Ennen töiden aloittamista olemme yhteydessä tien omistajaan. Suunnittelemme yhdessä kyseinen toimijan kanssa työmaajärjestelyillemme sellaisen kokonaisuuden, joka 1.) vastaa lakien ja omistajan määrittämiin vaatimuksiin, 2.) varmistaa turvallisuuden läpi projektin sekä 3.) tuottaa mahdollisimman vähän haittaa tien ja alueen käyttäjille.

Emme tee mitään, ennen kuin työkohteen suunnitelma, aikataulu ja vastuut on sovittu ja kaikille selvät. Luonnollisesti varmistamme myös tarvittavat katutyöluvat kuntoon ennen töiden aloitusta.

Nopeasti etenevä työmaa kerää kiitosta

Urakoiden oikea-aikaisuus ja sujuvuus ovat kaikissa maanrakennustöissä ratkaisevassa asemassa.

Kesällä työskenteleminen tuo työrauhaa myös omille ammattilaisillemme, sillä päiväaikaan ruuhkapiikkejä sekä työmatka- ja koululiikennettä on vähemmän. Tämä tehostaa työmaalla toimimista ja nopeuttaa osaltaan projektin etenemistä.

Joskus kuulee toki valitusta siitä, miksi kesällä katukuva pitää pilata työmailla. Jonkun mökkimatka saattaa pidentyä viidellä minuutilla, kun työmaan lähellä on tiukempi nopeusrajoitus tai kiertotie. Usein ärsytys kuitenkin haihtuu, kun muistaa, että työmaan tarkoituksena on parantaa alueen asukkaiden palveluita, kuten tien kuntoa tai lämpö-/vesihuoltoverkon toimintavarmuutta arjessa.

Vaaratilanteet minimoidaan, mutta niihin myös varaudutaan

Pyrimme omilla toimillamme poistamaan kaikki mahdolliset työmaan ja ohikulkijoiden turvallisuuteen liittyvät riskitekijät. Samalla tiedostamme olemassa olevat ulkopuoliset riskit, joihin emme välttämättä voi suoraan vaikuttaa, mutta joihin olemme varautuneet.

Monelle kumppanillemme helpottava tieto on, että meiltä löytyy toiminta- ja viestintäsuunnitelmat kriisitilanteita varten. 

Työmaalla tehtävämme on turvata sekä ohikulkijoiden ja sivullisten, että omien työntekijöidemme turvallisuus hyvillä ohjeilla, käytänteillä ja opasteilla. Vastuu on kuitenkin myös tien kulkijoilla.

Vaikka kesällä kohteiden ympärillä ei yleensä ole niin paljon arkista liikennettä kuin talvella, on syytä muistuttaa jokaista ohikulkijaa ja kansalaista varautumaan poikkeuksellisiin nopeusrajoituksiin ja liikennejärjestelyihin työmaita ohitettaessa. Työmaalla toimivat aina ihmiset, siinä missä niiden ulkopuolellakin, ja jokaisen turvallisuus on meille yhtä tärkeää.

Turvallista ja menestyksekästä kesää toivottaen,

Simo Pynnönen

Lue myös aiempia uutisiamme täältä.

Tutustu palveluihimme.