Heinälammen katusaneeraus parantaa kymmenien kiinteistöjen asuinympäristöä ja palveluita

Olemme käynnistäneet Jyväskylän Heinälammen asuinalueella mittavan saneerausurakan, joka kestää kesäkuun 2024 loppuun. Saneeraus koskee viittä asuinkatua, jotka uusitaan täysin: teille tehdään uudet kerrosrakenteet, asfaltointi sekä reunakivetykset. Samalla vesihuoltoverkosto saneerataan, minkä yhteydessä alueen asuinkiinteistöjen vesijohto- ja jäteveden tonttiliitokset uusitaan. Niin ikään sähkökaapelit uusitaan ja kadut saavat aivan uuden valaistuksen.

– Kyseessä on merkittävä ja omalla tavallaan haastava projekti. Tärkeimmät tavoitteemme liittyvät laadun, aikataulun ja turvallisuuden varmistamiseen sekä asukkaille aiheutuvien häiriöiden minimoimiseen, urakasta vastaava mestari ja projekti-insinööri Jani Salojärvi kertoo.

Sujuva eteneminen alueen asukkaita ajatellen

Saneerausurakka sijoittuu tiiviisti asutulle alueelle, jossa talot ovat lähellä toisiaan ja kadut kapeita. Saneeraus vaikuttaa lähes 80 asuinkiinteistöön, joihin lukeutuu sekä kerros- että rivitaloja.

– Niin työn sujuvuuden kuin töistä aiheutuvien haittojen osalta tavoitteemme on saattaa urakka sekä laadullisesti että turvallisesti maaliin. Projekti tulee sisältämään paljon yhteensovittamista ja aktiivista vuoropuhelua eri urakoitsijoiden ja alueen asukkaiden kanssa, Salojärvi kertoo.

Työkokonaisuus sisältää monenlaisen tekniikan rakentamista sekä vanhan suojaamista. Työvaiheita on suunniteltu etukäteen tarkkaan monelta eri kantilta, jotta mahdollisimman sujuva työtapa löytyy ja haitat saadaan minimoitua.

– Lopulta tämän luonteinen projekti näyttää kyntensä vasta työn edetessä, joten nopeaan reagointiin ja muutoksiin on myös valmistauduttu, sillä aivan kaikkea ei yleensä pysty etukäteen ennustamaan, Salojärvi lisää.

Mahdollisten työnaikaisten tärinämittausten seurantaan käymme suunnitelman läpi yhteistyökumppanimme Forcit Consulting:in kanssa, eli määritämme, miltä osin mittareita asennetaan työmaalle. Tärinämittareilla mitataan työnaikaisia kiinteistöihin kohdistuvia tärinöitä.

Urakointia edistetään vuoden ympäri kymmenien ammattilaisten voimin

Heinälammen projektissa töitä on varauduttu tekemään koko talven yli, mihin meiltä Mäkelältä löytyy oma kalusto ja osaaminen. Projekti työllistää kymmeniä työntekijöitämme muun muassa maanrakentamisen, kuorma-autoliikenteen ja asentamisen parissa. Kaluston osalta käytössä tulee olemaan kolmesta viiteen laitetta vuoden aikana. Urakassa on mukana myös alihankkijoita ja yhteistyökumppaneita esimerkiksi sähkötöiden, kuten valaistuksen rakentamisen aikana.

Tarjoajia Heinälammen urakkaan oli useampia.

– Uskon, että kilpailukykyisen hintamme lisäksi tarkka suunnittelu- ja laskentaosaamisemme toimivat kilpailuvaltteinamme. Projektista vastaavana mestarina koen erittäin mielekkääksi sen, että olen ollut alusta asti mukana suunnittelemassa kokonaisuutta. Kun tiedän suunnitelmat ja tavoitteet kuin omat taskuni, projektinaikainen laadun ja aikataulun varmistaminen sekä viestintä alueen asukkaiden kanssa on helpompaa, Salojärvi sanoo.

Katusaneerauksen tilaaja on Jyväskylän kaupunki. Vesihuoltoverkostojen saneerauksen tilaajana toimii Alva-yhtiöt Oy ja sähköpuolen urakoinnin osalta Alva Sähköverkko Oy.

 

Lisätiedot

Jani Salojärvi, Vastaava mestari, projekti-insinööri, suunnittelu ja urakkalaskenta

jani.salojarvi(a)maansiirtomakela.fi, 040 647 7255

Jarno Salminen, Toimitusjohtaja

jarno.salminen(a)maansiirtomakela.fi, 044 796 1141

 

Lue myös”Poikkeuksellisen avoimen yhteistyön ansiosta pystymme kehittämään vuosiurakointiamme oman näköiseksi” – Tampereen Sähkölaitos Oy

Työntekijäkokemus: ”Projektipäällikkönä pääsen vaikuttamaan ja johtamiseen on selvät sävelet”