Nisulan lämpökeskus: yli 99 % purkumateriaalista hyötykäyttöön

Maansiirto Harry Mäkelä Oy vastaa Alva-yhtiöiden omistaman Nisulan lämpökeskuksen purkamisesta. Vanha fossiilisiin polttoaineisiin keskittynyt lämpökeskus on ollut jo pitkään poissa käytöstä. Lämpökeskuksen alas ajaminen on osa uusiutuvien energiaratkaisujen mukaista strategiaa.

– Kiertotalouteen sitoutuneena paikallisena perheyrityksenä koemme tämänkaltaiset haastavatkin urakat mielekkäiksi. Tulemme ohjaamaan käytännössä lähes kaiken purkamisesta syntyvän materiaalin hyötykäyttöön, urakasta vastaava projektipäällikkömme Jarno Niemelä kertoo.

Katso purkuvideo!👇 

👉Myös YLE kirjoittaa rakennus- ja purkujätteen kiertotaloudesta. Katso YLE:n sivuilta video piipun purkamisesta! Siirry YLE:n juttuun tästä.

Kierrättämiseen perustuva purkumalli sopii erinomaisesti myös haastaviin kohteisiin

Kiertotalouden edistämisen kannalta vanhojen lämpökeskusten purkaminen ja siirtyminen kohti vihreämpiä energiaratkaisuja on konkreettinen askel oikeaan suuntaan. Monet vanhan lämpölaitoksen kaltaiset rakennukset on kuitenkin suunniteltu aikana, jolloin fossiiliset polttoaineet olivat valtavirtaa, mikä tuo purkamiseen omat haasteensa.

Kestävän kehityksen näkökulmasta kaikki lähtee laadukkaasta purkusuunnittelusta sekä sen mukaisista toimenpiteistä purkuprojektin jokaisessa vaiheessa.

– On tärkeää ymmärtää, että rakennuksen purkaminen ei tarkoita pelkästään sen hajottamista ja jätteen lähettämistä kaatopaikalle. Toteutamme purkumallimme niin, että yli 99 % Nisulan lämpölaitoksen purkamisesta syntyvästä jätteestä ja materiaalista voidaan ohjata hyötykäyttöön, Jarno avaa.

Purku-urakoissa esimerkiksi betoni voidaan murskata ja käyttää uudelleen tiepohjien tai muiden rakennusprojektien materiaalina. Metalliosat voidaan kierrättää, mikä vähentää tarvetta louhia maasta uusia mineraaleja. Jopa lasi ja tiili voidaan murskata ja kierrättää.

Nisulan lämpölaitoksen purkuprojektissa ainoastaan haitta-aineet, kuten öljyjäämät, eivät päädy hyötykäyttöön. Haitta-aineiden osuus kohteen purkumateriaalista on kokonaisuudessaan vain alle 1 %.

Lue myös: Hybridimalli tuo kustannustehokkuutta ja edistää kiertotaloutta

Nisulan lämpölaitoksen purkaminen etenee vaiheittain

Purku-urakointi käynnistettiin Maansiirto Harry Mäkelä Oy:n projektisuunnittelulla yhdessä tilaajan kanssa.

Vahva suunnitelma ja läpinäkyvä budjetointi ovat ydinosaamistamme. Näin pystymme parhaalla tavalla varmistamaan työaikaisen tarkan projektijohtamisen, aikataulussa pysymisen sekä kiertotaloustavoitteiden mukaisen materiaalin käsittelyn, poiskuljettamisen ja hyötykäyttöön ohjaamisen. Työturvallisuuden osalta meillä on suunnitelmat riskikartoituksista lähtien olemassa ja tavoitteena on aina nolla työtapaturmaa, Jarno painottaa.

Suunnittelu on toteutettu alkuvuoden 2023 aikana. Itse purkaminen käynnistyi juhannusviikolla. Purkuvaiheet etenevät viiden vaiheen mukaisesti:

  • Ennen mekaanista purkuvaihetta varmistamme pölynsidonnan ja testaamme sen toimivuuden.
  • Poistamme haitta- ja vaaralliset aineet sekä orgaaniset materiaalit.
  • Teemme turvallisuustarkistuksen, millä varmistamme, että laitoksen kaikki komponentit ovat kylmänä, eikä polttoainejäämiä jää.
  • Tarkastuksen jälkeen toteutamme kohteen varsinaisen purkamisen täysimääräisesti sisältäen niin betonirakenteet kuin öljysäiliöt.
  • Viimeiseksi puramme 70 metriä korkean piipun, joka on Nisulan lämpölaitoksen näkyvin ja kenties tunnetuin osa.

Betonimateriaalin toimitamme omalle lajittelukentällemme, missä se murskataan mara-kelpoiseksi laatujärjestelmän mukaisesti. Näin sitä voidaan käyttää uudelleen maanrakentamisen yhteydessä.

Purkutyöt on suunniteltu ja ne toteutetaan yhteistyössä kaukolämpöprojektimme kanssa, jota edistämme kohteessa samaan aikaan pääurakoitsijan roolissa. Projektit yhteensovittamalla saamme sujuvoitettua eri työvaiheita, jolloin urakointi etenee kokonaiskuvassa jouhevasti ja säästää myös aikaa.

Projekti päättyy syyskuun loppuun mennessä.

Haasteita ovat keskeinen sijainti ja 70 metriä korkea piippu

Purku-urakka ja samaan aikaan toteutettava kaukolämpöurakka työllistävät viidestä kymmeneen omaa ammattilaistamme joka arkipäivä. Käytämme urakoinnissa omaa nykyaikaista kalustoamme.

– Työskentelemme kaikkiaan ainakin viiden laitteen voimin. Kalustossamme olemme panostaneet uuteen teknologiaan, mikä varmistaa turvallisuuden, minimoi päästöjä sekä mahdollistaa tehokkaan ja mielekkään työskentelyn ammattilaisillemme, Jarno kertoo.

Viimeiseksi purettava lämpölaitoksen piippu puretaan yhteistyökumppanin nostimella. Työvaiheen suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan erityisesti turvallisuus sekä mahdollisten ympäristöhäiriöiden minimoiminen, kuten äänihaitan ja pölyn kantautuminen lähialueille.

– Tämänkaltainen urakointi aiheuttaa kuitenkin aina jonkin verran häiriöitä lähiympäristöön, työliikenteestä ja purkuäänistä lähtien. Pyrimme toteuttamaan työt lähialueen ihmiset ja luonto huomioiden. Etenemme huolella, mutta tehokkaasti, jotta urakka saadaan valmiiksi tavoiteaikataulussa ilman turhia viivästyksiä tai ylimenoaikaa, Jarno vakuuttaa.

Purkutyöt sijoittuvat pääosin arkipäiviin klo 7–19.

Lisätiedot:

Jarno Niemelä, Projektipäällikkö

jarno.niemela(a)maansiirtomakela.fi

040 559 9037

Lue lisää palveluistamme:

Purkaminen

 

Kerrostalojen purkaminen: 99 % purkumassasta hyötykäyttöön – Katso video!

Kiinnostaako ura Mäkelällä tai kumppanuus alihankkijana? Lue lisää täältä!