Huomio turvallisuuteen kevään ja kesän työmaiden aktivoituessa

Pääsiäisen lisäksi varma kevään merkki on kaupunki- ja katukuvassa lisääntyvät työmaat. Kevät ja kesä ovat rakennusalalla tyypillisesti kustannustehokasta ja aikataulun kannalta fiksua aikaa projektien toteuttamiselle.

Työmaat saattavat ymmärrettävästi aiheuttaa ajoittain ärsytystä, koska ympärille kulkeutuu ylimääräisiä ääniä ja liikennejärjestelyt saattavat vaatia hetkellisiä erityistoimia. Kaasujalan keventämisen tai muutaman lisäminuutin vuoksi ei kuitenkaan kannata menettää hermoja tai riskeerata omaa tai muiden turvallisuutta.

Esimerkiksi maanrakennus- ja infratöissä tavoitteena on tyypillisesti parantaa alueen asukkaiden palveluita sekä varmistaa toimitusvarmuutta. Uudistettu vesihuolto- tai lämpöverkko voi olla investointi, jonka käyttöikä kantaa vuosikymmeniä eteenpäin. Siihen nähden hetken auki oleva työmaa on pieni haitta.

Turvallisuus työmaillamme👷‍♂️

Varmistamme turvallisuuskäytänteet työmaillamme sekä niiden välittömässä läheisyydessä.

Ennen töiden aloittamista olemme yhteydessä tien omistajaan. Suunnittelemme yhdessä kyseinen toimijan kanssa työmaajärjestelyillemme kokonaisuuden, joka:

1.) vastaa lakien ja omistajan määrittämiin vaatimuksiin,

2.) varmistaa turvallisuuden läpi projektin sekä

3.) tuottaa mahdollisimman vähän haittaa tien ja alueen käyttäjille.

Emme tee mitään, ennen kuin työkohteen suunnitelma, aikataulu ja vastuut on sovittu ja kaikille selvät. Luonnollisesti varmistamme myös tarvittavat katutyöluvat kuntoon ennen töiden aloitusta.

Panostamme jo suunnitteluvaiheessa työmaiden oikea-aikaisuuteen ja pyrimme ripeisiin toteutuksiin

Kesällä päiväaikaan on vähemmän ruuhkapiikkejä sekä työmatka- ja koululiikennettä kuin talvella. Tämä tehostaa työmaalla toimimista, nopeuttaa osaltaan projektin etenemistä sekä tuo työrauhaa työmaalla toimiville ammattilaisille, mikä on myös turvallisuustekijä.

Meiltä löytyy toiminta- ja viestintäsuunnitelmat kriisitilanteita varten

Pyrimme omilla toimillamme poistamaan kaikki mahdolliset työmaan ja ohikulkijoiden turvallisuuteen liittyvät riskitekijät. Samalla varaudumme mahdollisiin ulkopuolisiinkin riskeihin, eli myös sellaisiin, joihin emme voi välttämättä itse suoraan vaikuttaa.

Turvallisuus on jokaisen asia

Panostamme selkeisiin ohjeisiin, käytänteisiin ja opasteisiin, jotka palvelevat sekä omaa väkeämme että työmaan läheisyydessä liikkuvia henkilöitä.

Jokaisen ohikulkijan ja kansalaisen on hyvä seurata ohjeita tarkkaan. Esimerkiksi poikkeukselliset nopeusrajoitukset ja liikennejärjestelyt työmaita ohitettaessa on määritelty aina jokaisen turvallisuutta ajatellen.

 

Turvallista kevättä toivottaen,

Maansiirto Harry Mäkelän porukka

 

Alihankkija: kiinnostaako yhteistyö? Ota yhteyttä, jutellaan!

Lue, miten minimoimme ympäristöhaitat ja turvallisuusriskit purku-urakoissa.

Lue 5 toimintaperiaatettamme täältä.